جلسه دوم: آموزش اعشار – جمع و تفریق سه رقمی – جدول ضرب

کلیه حقوق برای موسسه رویش ذهن طلایی محفوظ است.