• 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  دوره Primary 1 توضیحات دوره : حل مسائل مربوط به کلاس دوم ابتدایی جدول اعداد سودوکو رنگ امیزی آموزش دوستان…

  100,000 تومان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  دوره Decimal توضیحات دوره : آموزش اعشار جمع و تفریق اعداد سه رقمی جدول ضرب حل مسائل مربوط به کلاس…

  100,000 تومان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  دوره Middle توضیحات دوره : حل مسائل مربوط به کلاس دوم ابتدایی جدول اعداد سودوکو رنگ امیزی آموزش دوستان میکس…

  100,000 تومان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  دوره Primary 2 توضیحات دوره : حل مسائل مربوط به کلاس دوم ابتدایی جدول اعداد سودوکو رنگ امیزی آموزش دوستان…

  100,000 تومان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  0 دانشجو

  دوره Preface توضیحات دوره : آموزش اعداد 1 تا 40 حل مسائل مربوط به کلاس اول ابتدایی جدول اعداد سودوکو…

  205,000 تومان