سوالات متداول

هر روز اولیای عزیز با موسسه تماس میگیرند و سوالاتی در مورد ثبت نام فرزندان عزیزشان مطرح میکنند. تصمیم گرفتیم پرتکرار ترین سوالات شما عزیزات را همراه با جواب ها اینجا قراربدهیم تا شما راحتتر برای ثبت نام عزیزانمان در موسسه رویش ذهن طلایی تصمیم بگیرید 

بهترین سن براي شروع یادگیري چرتکه 5 سالگی پیشنهاد می شود. چرا که مغز کودك در سنین 5 تا 7 سال در بهترین حالت یادگیري قرار دارد و با یادگیري چرتکه قدرت حافظه، تمرکز و مهارت استدلال کودك در مسیر جهش فوق العاده قرار می گیرد.

:براي سنین 5 تا 13 سال کلاس هاي چرتکه به صورت گروهی(حضوري و آنلاین ) برگزار خواهد شد.

12 ترم، شامل مباحث جمع، تفریق، اعشار،ضرب، تقسیم، جذر و توان

1. در سنین کودکی باعث افزایش ظرفیت حافظه می شود
2. هماهنگی بین دو نمیکره چپ و راست
3. توانایی و کنترل مدیریت و زمان
4. کمک اساسی به یادگیري ریاضی
5. تقویت هوش و حافظه
6. افزایش مهارت تند نویسی و تند خوانی
7. افزایش هوش زبانی
8. توسعه و استفاده از تمام مغز
9. افزایش اعتماد به نفس

این اشتباه در ذهن خیلی از افراد وجود دارد. افرادي که با چرتکه آشنایی ندارند به واسطه دیدن 5 مهره بر روي میله هاي چرتکه تصور می کنند که واحد چرتکه سوروبان 5 تایی است در حالیکه این موضوع صد در صد غلط است.

براي بچه ها هر دو چرتکه آریایی و چرتکه سوروبان ژاپن عالی است ولی در چرتکه آریایی به دلیل 9 مهره بودن و همان سیستم شمارشی سنتی، اتفاق خاصی در ذهن و رشد مغزي بچه ها نمی افتد در حالیکه در سوروبان بواسطه تکنیک هایی که وجود دارد، بچه ها مجبورند که از مغز و توانایی هاي ذهنی خود استفاده کنند و همین موضوع است که رشد مهارتهاي ذهنی و تقویت حافظه و تقویت ضریب هوشی بچه ها را به وجود می آورد.

خیر، واحد معیار آموزشی در چرتکه سوروبان و چرتکه فارسی 10 تایی است و کاملا منطبق با نظام آموزش ریاضی در آموزش و پرورش بوده و به هیچوجه کوچکترین مغایرتی ندارد.

چرتکه به واسطه فرایندي که در بکارگیري دستها، چشمها و گوشها دارد، در بکار گیري همزمان هر دو نیمکره ي مغز تاثیر بسزایی دارد. فراگیر بوسیله ابزار چرتکه محاسبات را فرا می گیرد و طی دوره آموزشی چرتکه و با کمک خانواده تکنیک هاي تصویرسازي، تجسم و تخیل را می آموزد.
به مرور و با تقویت توانایی هاي تصویرسازي و تخیل، فراگیران می آموزند چگونه چرتکه واقعیِ خود را با هر رنگ و ترکیب و شکل و اندازه اي که دوست دارند، در ذهن خود و در نیمکره راست مغزشان تجسم کنند.


این همان اتفاق میمون و بی نظیري است که در کلاس هاي آموزش چرتکه دنبالش هستیم. زمانی که فراگیران توانستند تغییرات جانمایی مهره ها را در ذهن تجسم گراي خود ایجاد کنند، براي محاسبه تصویر آن اشکال ذهنی واحد محاسبات و ریاضیات در نیمکره چپ به کمک می آید. یعنی آنالیز شکل و وضعیت مهره ها (که در نیمکره راست تشکیل شده) توسط واحد محاسبات و ریاضیات (که در نیمکره چپ شده واقع شده) منتج به یک نتیجه یا عدد ریاضی می شود و حالا عدد ورودي بعدي و بعدي و بعدي و. …

همین رفت و برگشت اطلاعات بین دو نیمکره مغز و تعامل عصبی و سلولی بین واحد هاي مختلف مغز سبب تقویت سلولی عصب هاي مغزي، تقویت نورون هاي مغزي و در نتیجه تقویت سرعت، دقت و تمرکز فراگیران، تقویت حافظه بلند مدت و کوتاه مدت، رشد و تقویت توانایی هاي تصویرسازي و تجسمی، رشد و تقویت مهارتهاي درك سه بعدي و … و در نهایت رشد همزمان هر دو نیمکره مغز و افزایش هوش اي کیو ) می شود. ( IQ ) و چه بسا آي کیو EQ )

بله، بواسطه تکنیک هاي آموزشیِ شنیداري در کلاس هاي چرتکه فارسی ، فراگیران ملزم می شوند که نهایتِ توجه، تمرکز و دقت خود را در گوش دادن به کار گیرند. بدین معنی که می آموزند گوشهایشان همچون فیلتري عمل کند که فقط و فقط صداي مربی را بشنوند و تمام صداهاي اضافی محیط و دانش آموزان و نویز هاي زائد را نشنیده بگیرند و تنها توجهشان اعدادي باشد
که مربی میخواند. این تکنیک که در دفتر شنیداري و طی یک ترم به کرّات انجام می شود، تمرکز، دقت و توجه فراگیران را افزایش می دهد

علاوه بر تمام موارد ذکر شده در سوال 6 و 7 در پک چرتکه فراگیران دو دفتر تندنویسی و شنیداري وجود دارد که بواسطه آموزش و تمرینی که در این دو دفتر اجرا می شود، چرتکه آموزان سرعت، دقت و تمرکز را در تمام جلسات کلاسی چرتکه و تمرین خانه تکرار و تمرین می کنند و همین موضوع سبب رشد مهارت هاي فوق می شود

بله، با توجه به کوچک بودن چرتکه هاي دانش آموزي و کوتاه بودن مسیر حرکت مهره ها روي میله چرتکه، و با توجه به اینکه چرتکه ها طوري طراحی شده اند که روي میز حرکت می کنند، این امر سبب می شود که فراگیران کلاس هاي آموزش چرتکه نهایت دقت و تمرکز را داشته باشند تا در زمان جابجایی مهره مورد نظر، مهره هاي دیگرِ چرتکه حرکت نکنند. این موضوع هماهنگی و تقویت ارتباط عصبی و فیزیکی عضلات چشم و دست را به دنبال دارد و منتج به تقویت مهارت هاي دست ورزي می شود.

خیر، بهترین گروه سنی براي آموزش چرتکه و شرکت در کلاس هاي چرتکه از 5 تا 13 سال می باشد.
اول اینکه اعداد چیزي است که تمام انسان ها در تمام مراودات عادي زندگی استفاده می کنند. خصوصا فراگیران گروه سنی مذکور چون در حال تحصیل هستند، دائماً با محاسبات و اعداد سر و کار دارند. از اینرو متفاوت با آموزه هاي دیگر مانند زبان خارجه و… می باشد.
دوم اینکه با توجه به سن جامعه هدف، در بدترین حالت، کسی که در سن 13 سالگی چرتکه را یاد میگیرد حداقل تا سن دیپلم 5 سال ادامه تحصیل دارد که هر روز و هر روز با اعداد و محاسبات و… سر و کاردارد. همین امر سبب می شود که آموزه ها و مهارت هاي چرتکه دائما در فراگیران تکرار و تکرار و تکرارشود و سبب می شود که چرتکه و محاسبات ذهنی و چرتکه اي در حافظه بلند مدت فراگیران جاي بگیرد

هم بله و هم خیر. اول از همه مهم است که ما خودمان تفاوت استرس و هیجان را بدانیم و درك کنیم. در
فرایند آموزش چرتکه و بسیاري از آموزه هاي دیگر، هر دو موضوع استرس و هیجان اتفاق می افتد. آیا
کودکی که در یک باشگاه کاراته ورزش میکند، استرس ندارد؟
استرس از عقب ماندن، ضعیف تر بودن، شکست خوردن در مبارزه و … . تمام اینها استرس زاست و در کنار
آن هیجان هم دارد. جلوتر بودن، سریعتر بودن، قوي تر بودن، پیروزي در مبارزه و. …
آیا کودکی که به مدرسه میرود استرس ندارد؟ بیدار شدن از خواب در صبح زود، درس خواندن، کمتر برنامه
کودك دیدن، دیر رسیدن به مدرسه، دیر آمدن پدر و مادر موقع رفتن، ناراحت شدن معلم، امتحان املاء،
ریاضی، انشاء، علوم و… همه اینها براي بچه ها هم استرس زاست و هم هیجان انگیز. ما در روال واقعی نمی
توانیم مانع از ورود استرس به فرزندان شویم ولی باید بیاموزیم که کنترل و مدیریت استرس را به فرزندانمان
یاد بدهیم.
آموزش مدیریت استرس و هیجان بسیار مهمتر از ممانعت از ورود آن است. دقیقا مثل ماهی دادن و
ماهیگیري یاد دادن. ما در سیکل آموزشی چرتکه تلاش میکنیم تا با کمک خانواده ماهیگیري را به فرزندان
بیاموزیم.

بله، مسلما فراگیران چرتکه می توانند در مسابقات جهانی شرکت کنند ولی سئوال اصلی اینجاست. آیا به دنبال این هستید که فرزندتان را درجهان معروف کنید؟ اگر هدف شما مطرح شدن و معروف شدن فرزندتان در جهان است، آموختن چرتکه ابزار مناسبی براي این کار نیست. به طور مثال خود شما می دانید که نفر اول مسابقات جهانی چرتکه در مسابقات اخیر چه کسی و از کدام کشور بوده است؟ جواب منفی است. پس اگر می خواهید فرزندتان جهانی شود، به دنبال رشته هاي علمی المپیادي و ورزشی و المپیکی بروید نه چرتکه. و موضوع اصلی نوع اجرای این مسابقات و مورد تایید بودن یا نبودن این مسابقات است.

در قسمت مزایاي آموزش چرتکه براي کودکان بیان گردید که هدف از آموزش چرتکه تنها تقویت درس ریاضی کودکان نیست و این یکی از کم اهمیت ترین اهداف موسسه ذهن طلایی در آموزش
چرتکه است ، چرتکه تنها وسیله اي (بهانه اي) است براي تقویت مهارت هاي ذهنی کودکان ، مهارت هاي تمرکز ، دقت ، افزایش سرعت عمل و … که به طور کامل در قسمت مزایاي آموزش چرتکه تشریح گردید.

پایه اصلی روش هاي آموزش در کلاس چرتکه بر مبناي همان اصول پایه ریاضیست و تنها تفاوتی که در سبک آموزش چرتکه ذهن طلایی به وجود می آید بازي با اعداد و روابط بین آن هاست به عنوان مثال در یکی از روش هاي محاسباتی چرتکه براي تعریف عدد 7 آن را به 5 تجزیه می کنند و با استفاده از این تغییر (شکستن عدد) محاسبات ذهنی را انجام + صورت 2می دهند. همچنین در کتاب هاي آموزش چرتکه نمونه هایی از مسائل ریاضی مطرح شده در کتاب هاي ریاضی پایه هاي تحصیلی مختلف قرار داده شده است تا فراگیران روش هاي حل تشریحی آموخته شده در مدارس را در کتب ذهن طلایی را نیز داشته باشند.

کلیه حقوق برای موسسه رویش ذهن طلایی محفوظ است.